قرآن خطی قدیمی - کتاب خطی قدیمی-old hand write book-old hand write quran- old hand write ghoran

قرآن خطی قدیمی - کتاب خطی قدیمی-old hand write book-old hand write quran- old hand write ghoran

چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

قرآن خطی

به روز رسانی اسفند 1402 انجام شد

 

------------------------------------------------------

 

قرآن خطی

 

قرآن خطی

قرآن خطی

قرآن خطی قدیمی بسیار خوش خط با ترجمه و کامل

خط:غفر اله الکافیه

با تذهیب

این قرآن مربوط به 152 سال پیش می باشد

مشخصات کامل شامل جنس ورق و خطاط و سال نوشتن همه در صفحه اول و آخر وجود دارد

همراه با بغل نویس های زیبا

قیمت: فروخته شد

Sold

old hand write Quran - with excellent writhing