قرآن خطی

قرآن خطی

قرآن خطی

قرآن خطی

قرآن خطی قدیمی بسیار خوش خط با ترجمه و کامل

خط:غفر اله الکافیه

با تذهیب

این قرآن مربوط به 152 سال پیش می باشد

مشخصات کامل شامل جنس ورق و خطاط و سال نوشتن همه در صفحه اول و آخر وجود دارد

همراه با بغل نویس های زیبا

قیمت: فروخته شد

old hand write Quran - with excellent writhing