بهترین خریدار و فروشنده اسکناسهای ناصرالدین شاه و اسکناسهای قاجار ، اسکناس ،eskenas، اسکناسهای ناصرالدین شاه سری اول و دوم و همه ی اسکناسهای قدیمی ایران ، ,,eskenas 20 tomans from second issue of Qajar,eskenas 50 tomans from second issue of Qajar,eskenas 100 tomans from second issue of Qajar,Bank note 100 tomans first issue of Qajar,,eskenas 2 tomans from second issue of Qajar,eskenas 5 tomans from second issue of Qajar,eskenas 1 tomans from second issue of Qajar,eskenas 50 tomans from first issue of Qajar,eskenas 1 tomans from first issue of Qajar,eskenas 2 tomans from first issue of Qajar ,eeskenas 3 tomans from first issue of Qajar,eskenas 5 tomans from first issue of Qajar,eskenas 10 tomans from first issue of Qajar,eskenas 20 tomans from first issue of Qajar,eskenas 500 tomans from first issue of Qajar,eskenas 1000 tomans from first issue of Qajar,eskenas 25 tomans from first issue of Qajar,eskenas one toman first issue of Qajar,eskenas 10 tomans from second issue of Qajar

Eskenas،اسکناس،eskenas،اسکناس ناصری،اسکناس قاجار،اسکناس ناصرالدین شاه،eskenas ghajar،eskenase Qajar،eskenas naseri،eskenase naseri،اسکناس قدیمی ایران،اسکناس ایران،اسکناس ایرانی،اسکناس قدیمی،اسکناسهای ایران، اسکناسهای قدیمی ایران،eskenas ghadimi iran،eskenase ghadimiye iran،eskenas iran،eskenase iran،eskenase irani،eskenas irani،eskenas ghadimi،eskenase ghadimi،اسکناس ناصری سری اول،اسکناس ناصری سری دوم،bank note iran،bank note،paper money، اسکناس 2 تومانی ناصری سری اول،eskenas Qajar,eskenas Qajar Iran,Banknote Qajar Iran,Banknote Qajar,paper money Qajar,Bank note Qajar,paper money Qajar Iran,Qajar Banknotes,eskenas banknote,

يکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸

Qajar Banknotes اسکناس ناصرالدین شاه (درجه 1)

 

بهترین خریدار و فروشنده اسکناس

بزرگترین فروشگاه تخصصی اسکناس در ایران

اسکناسهای سالم و زیر قیمت بازار را فقط از این سایت می توانید خریداری کنید.با خرید یک اسکناس از این سایت در مورد کیفیت و قیمت آن نسبت به موردهای مشابه در ایران خودتان قضاوت کنید.

------------------------------------------------------------------

توجه توجه توجه عکس اسکناسها در این سایت کاملا بدون فتو شاپ میباشد. کوچکترین موج در اسکناس در هنگام اسکن گرفتن به دلیل انعکاس نور به صورت تیرگی دیده می شود.از این رو اصل خود اسکناس از عکس آن بسیار زیباتر است. توجه توجه توجه

----------------------------------------------

اسکناس 50 تومانی سری دوم قاجار

اسکناس 50 تومانی سری دوم قاجار

NEW NEW اسکناس: 50 تومانی سری دوم

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و فیلیگران در سمت چپ

50 تومان ناصری بسیار نایاب بسیار پر خواستار در بین کلکسیونرهای بزرگ جهان است با هر ملیتی و از نظر ارزش کلکسیونری با اسکناسهای کوچکتر قاجار قابل مقایسه نیست و کلکسیونرهای منحصر به فرد خودش را دارد.

امضا: والتر-موری

چاپ: واترلو و پسران-برادبوری ویلینسون و شرکا(انگلستان)

کیفیت:بسیار عالی

قیمت: تماس با ما 09122386302 Iran

2386302 912 0098

Second issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right watermark at left

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

اسکناس 50 تومانی سری اول ناصرالدین شاه

 

اسکناس 50 تومانی سری اول ناصرالدین شاه

  اسکناس: 50 تومانی سری اول

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و شیر و خورشید در سمت چپ

کمیاب ترین اسکناس ناصرالدین شاه

امضا: ژوزف روبینو-آ-وود

چاپ: چاپخانه برادبوری،ویلینسون و شرکا(انگلستان)

کیفیت:  عالی

قیمت: فروخته شد

First issue:Portrait of Nasser-ed-din shah at right،lion and sun emblem at left

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

اسکناس 1 تومانی ONE ،وان ،one ،سری اول قاجار

 

اسکناس 1 تومانی ONE،,وان،one سری اول ناصرالدین شاه قاجار

اسکناس: 1 تومانی ONE سری اول

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و شیر و خورشید در سمت چپ

پیرترین اسکناس ایران نیازی به توضیح ندارد...............

امضا: ژوزف روبینو-آ-وود

چاپ: چاپخانه برادبوری،ویلینسون و شرکا (انگلستان)

کیفیت:  عالی

قیمت: فروخته شد

First issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right،lion and sun emblem at left

------------------------------------------------------------------

 

 

 

اسکناس 10 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

 

اسکناس 10 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

 اسکناس: 10 تومانی سری دوم

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و فیلیگران در سمت چپ

امضا: والتر-موری

چاپ: واترلو و پسران،برادبوری ویلینسون و شرکا (انگلستان)

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

Second issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right watermark at left

------------------------------------------------------------------

اسکناس 5 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

اسکناس 5 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

اسکناس: 5 تومانی سری دوم

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و فیلیگران در سمت چپ

امضا: والتر-موری

چاپ: واترلو و پسران،برادبوری ویلینسون و شرکا(انگلستان)

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

------------------------------------------------------------------

اسکناس 5 تومان سری اول ناصرالدین شاه

اسکناس 5 تومان سری اول ناصرالدین شاه

 

 

اسکناس: 5 تومانی سری اول

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و شیرو خورشید در سمت چپ

امضا: ژوزف روبینو-آ-وود

چاپ:چاپخانه برادبوری،ویلینسون و شرکا(انگلستان)

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

------------------------------------------------------------------

اسکناس 3 تومانی سری اول ناصرالدین شاه قاجار

اسکناس 3 تومانی سری اول ناصرالدین شاه قاجار

اسکناس: 3 تومانی سری اول

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و شیر و خورشید در سمت چپ

امضا: ژوزف روبینو-آ-وود

چاپ: چاپخانه برادبوری،ویلینسون و شرکا (انگلستان)

کیفیت: بسیار عالی

قیمت:فروخته شد

First issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right lion & sun emblem at left

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

اسکناس 2 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

 

اسکناس 2 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

 

 

اسکناس: 2 تومانی سری دوم

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و فیلیگران در سمت چپ

امضا: والتر-موری

چاپ: واترلو و پسران،برادبوری ویلینسون و شرکا (انگلستان)

کیفیت:  عالی

قیمت: فروخته شد

Second issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right  watermark at left

------------------------------------------------------------------

   

اسکناس 5 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

اسکناس 5 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

اسکناس: 5 تومانی سری دوم

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و فیلیگران در سمت چپ

امضا: والتر-موری

چاپ: واترلو و پسران،برادبوری ویلینسون و شرکا (انگلستان)

کیفیت:بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

Second issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right،watermark at left

------------------------------------------------------------------

اسکناس 10 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

اسکناس 10 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

 

 اسکناس: 10 تومانی سری دوم

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و فیلیگران در سمت چپ

امضا: والتر-موری

چاپ: واترلو و پسران،برادبوری ویلینسون و شرکا(انگلستان)

کیفیت: عالی

قیمت: فروخته شد

Second issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right،watermark at left

------------------------------------------------------------------

اسکناس 1 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

 

 

اسکناس: 1 تومانی سری دوم

تصویر ناصرالدین شاه در سمت چپ و فیلیگران سمت راست

امضا: والتر-موری

چاپ: واترلو و پسران،برادبوری ویلینسون و شرکا(انگلستان)

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

Second issue:Portrait of Shah at left and watermark at right

------------------------------------------------------------------

 

اسکناس 2 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه 

 

اسکناس 2 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

اسکناس: 2 تومانی سری دوم

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و فیلیگران در سمت چپ

امضا: والتر-موری

چاپ: واترلو و پسران،برادبوری ویلینسون و شرکا(انگلستان)

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

Second issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right،watermark at left

------------------------------------------------------------------

 

 

 

اسکناس 2 تومانی سری اول ناصرالدین شاه 

 اسکناس: 2 تومانی سری اول

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و شیر و خورشید در سمت چپ

امضا: ژوزف روبینو-آ-وود

چاپ:چاپخانه برادبوری،ویلینسون و شرکا (انگلستان)

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

First issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right ،lion& sun emblem at left

------------------------------------------------------------------ 

اسکناس 5 تومانی سری اول ناصرالدین شاه

 

 اسکناس:5 تومانی سری اول

امضا:روبینو-آ-وود

کیفیت: عالی

قیمت:فروخته شد

first issue:portrait of nasser-ed-din shah at right،lion & sun emblem at left.

------------------------------------------------------------------------------

 

 بهترین خریدار و فروشنده اسکناس

بزرگ ترین فروشگاه تخصصی اسکناس در ایران

اسکناسهای سالم و زیر قیمت بازار را فقط از این سایت می توانید خریداری کنید.با خرید یک اسکناس از این سایت در مورد کیفیت و قیمت آن نسبت به مورد های مشابه در ایران خودتان قضاوت کنید.

----------------------------------------------------------------------------- 

شما میتوانید جهت سفارش اسکناسهای مورد نظر خود یا فروش اسکناسهایتان با بالاترین قیمت با ما تماس (09122386302 ) گرفته یا پیغام بگذارید(برای گذاشتن پیغام به قسمت تماس با ما مراجعه کنید.) با تشکر مدیریت سایت اسکناس ایرانی