فروش اسکناس کارکرده ،اسکناس نیمدار،اسکناس کهنه،اسکناس ضعیف و کلکسیونی

اسکناس کارکرده ،اسکناس نیمدار،اسکناس کهنه،اسکناس ضعیف،اسکناس دست دوم،اسکناس غیر آکبند

يکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸

اسکناس کارکرده و نیمدار

ا

بهترین خریدار و فروشنده اسکناس

 

 

 

 

  

اسکناس 1 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه قاجار

 

اسکناس 1 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه قاجار

NEW NEW اسکناس: 1 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه قاجار

قیمت: 3000000 تومان موجود است

------------------------------------------------------------------

اسکناس 2 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه قاجار

اسکناس 2 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه قاجار

NEW NEW اسکناس: 2 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه قاجار

قیمت: 2500000 تومان موجود است

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

اسکناس 1 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه قاجار

 

اسکناس 1 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه قاجار

NEW NEW اسکناس: 1 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه قاجار

قیمت: 3000000 تومان موجود است

------------------------------------------------------------------

 

 

اسکناس 50 ریال سری دوم محمدرضاشاه

 

اسکناس 50 ریال سری دوم محمدرضاشاه

NEW NEW قیمت: 400000 تومان موجود است

کیفیت: سالم و ضخیم

تماس: 09122386302 Iran

2386302 912 0098

------------------------------------------------------------------

اسکناس 100 ریال مهر همرنگ رضاشاه

اسکناس 100 ریال مهر همرنگ رضاشاه

NEW NEW قیمت: 300000 تومان

بسیار بسیار کمیاب

تماس: 09122386302 Iran

2386302 912 0098

------------------------------------------------------------------

اسکناس 50 ریال مهر همرنگ رضاشاه

اسکناس 50 ریال مهر همرنگ رضاشاه

NEW NEW قیمت: 200000 تومان موجود است

تماس: 09122386302 Iran

2386302 912 0098

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

اسکناس 100 ریال رضاشاه

 

اسکناس 100 ریال رضاشاه

قیمت: 360000 تومان موجود است

------------------------------------------------------------------